Kategorijos

Informacija

Korpusinių baldų garantija

 Gamintojas užtikrina Pirkėjui aukštos kokybės ir tinkamai veikiantį gaminį su sąlyga, kad baldas buvo naudojamas pagal paskirtį.

 

Bendrosios sąlygos.

1. UAB ,,Leojar” baldams suteikia 12  mėnesių garantiją. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo dienos.

2. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus gamintojas ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo sąskaita.

3. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

4. Garantija suteikiama tik pateikus nors vieną iš žemiau išvardintų dokumentų:

4.1. Baldų pirkimo pardavimo sutartį;

4.2. Krovinio pristatymo važtaraštį;

4.3. PVM sąskaitą-faktūrą.

5. Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome pranešti į prekybos vietą, kurioje įsigijote baldus, įmonės elektroniniu paštu: [email protected] arba tel. +37068345512

6. UAB ,,Leojar” įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 10-30 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Išimtiniais atvejais, gamintojas pasilieka teisę pratęsti šį terminą.

7. Pardavėjui patikrinus ir nustačius, kad pretenzijos dėl prekių kokybės ar komplektavimo pagrįstos, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš gamintojo:

7.1. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; defektas gali būti šalinamas vietoje pas pirkėją, išskyrus tuos atvejus, kai būtinas yra remontas gamykloje.

7.2. per ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų laikotarpį pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

7.3. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

8. Jei defektas turi būti šalinamas baldų gamykloje, Pirkėjas privalo atiduoti baldą (arba jo dalį) Gamintojo atstovui. Gamintojas neprivalo suteikti pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui.

9. Jeigu Pirkėjas neleidžia Gamintojui šalinti defekto arba atsisako suteikti baldą (ar jo dalį) remontui gamykloje yra traktuojama, kad Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą šiame garantijos talone.

10. Gamintojas nėra atsakingas už gaminio trūkumus, kurie buvo aptarti sutartyje, arba apie kuriuos pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant baldą (baldai iš ekspozicijos, baldas su defektais, ir kt.)

11. Priimdami baldus:

11.1. Patikrinkite jų komplektaciją:

11.2. Apžiūrėkite baldų išorę (baldo fasadus, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų;

11.3. Prašykite, kad Jums parodytų mechanizmų veikimą ir išbandykite juos;

11.4. Radę trūkumų, juos parodykite baldus pristačiusiems darbuotojams. Vėliau pretenzijos dėl nepastebėtų išorinių pažeidimų nebus priimamos;

12. Atsiimant prekės iš Pardavėjo sandėlio, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jos priėmimą. Pretenzijos dėl prekių kokybės (išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužimai ir kitokio pobūdžio sugadinimai atsiradę traspotojant/surenkant/nešant dėl pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) nėra priimamos iš pirkėjo po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo sandėlio.  

13. Remiantis  daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 18 punktu (patvirtintos LR Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217) - Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių (nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas) netenkinamas įsigijus tokias prekes kaip baldus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 94.00).

14. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais:

14.1. Nepateikia baldo pirkimo sutarties, kvito ar kitų pirkimą įrodančių dokumentų.

14.2. Pirkėjas nesilaikė baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių; prekės buvo transportuojamos, eksplotuojamos netinkamai arba sugadintos dėl pirkėjo kaltės.

14.3. Baldai nukentėjo dėl ,,Force majaure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių).

14.4. Baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skysčiu.

14.5. Baldai nukentėjo nuo gyvūnų.

14.6. Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų.

14.7. Baldinės plokštės nukentėjo nuo netinkamų valymo procedūrų

15. UAB ,,Leojar” garantijos nesuteikia šioms sudedamoms baldų dalims:

15.1. Šviestuvams ir transformatoriams;

15.2. Trapioms medžiagoms (stiklui, dirbtinėms medžiagoms ir t. t.).

16. Natūralios savybės nelaikomos prekių kokybės trūkumu:

16.1. Natūralus prekės susidėvėjimas ir išblukimas

16.2. Spalvų skirtumų nukrypimas. Spalvos skirtumai tarp pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis. Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad pavyzdėlio spalva su galutinio produkto spalva visiškai sutaps.

17. Remiantis pirkimo pardavimo sutarties  10.13 punktu pirkėjas pasirašydamas sutartį savo parašų patvirtina, kad su korpusinių baldų garantijos sąlygomis nuo 1 iki 17 punkto  yra susipažinęs (usi) asmeniškai, jas perskaitė, suprato ir sutinka su jomis.


Sekite mus Facebook'e