Kategorijos

Informacija

Taisyklės

Internetinės parduotuvės LEOJAR.lt prekių pirkimo-pardavimo ir registracijos taisyklės 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės") nustato Pirkėjo ir UAB "LEOJAR" (toliau „Pardavėjas") tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje www.leojar.lt susijusias nuostatas.

1.2. Internetinės parduotuvės www.leojar.lt  prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkti www.leojar.lt  internetinėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir juridiniai asmenys;

1.5. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje LEOJAR.lt gali tai padaryti užsiregistravęs šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekę, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. paštą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje LEOJAR.lt tikslais ir tiesioginės rinkodaros bei administravimo tikslais, jeigu prie teiginio „Naujienos el. paštu“ pažymėta varnele. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę "Sutinku su el. parduotuvės taisyklėmis", ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3.2. Pirkėjas atlikęs mokėjimo pavedimą savo banke internete privalo atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo, jei mokėjimas bus vykdomas per Pirkėjo banką į Pardavėjo sąskaitą. Pasirinkus apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą ir per 24 valandas atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą (ir jeigu Pardavėjas pasitikrinęs savo banko sąskaitą gali patvirtinti, kad negavo iš Pirkėjo įmokos), Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė prekių pirkimo ir pardavimo sutarties.

4. Pirkėjo teisės

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes LEOJAR.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir grąžinama originalioje pakuotėje.

4.4. Tuo atveju, kai bent viena iš esančių prekių neatitinka Taisyklių 4.3. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.

5.2. Klientas priima atsakomybę už praėjimus, jeigu baldas netilpo, jo neįmanoma užnešti. Minkštiems kampams durų angos plotis turi būti nuo 90 cm, kitaip užnešimas bus neįmanomas. Už suteiktas paslaugas klientas privalo susimokėti.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve LEOJAR.lt.

6.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

6.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės LEOJAR.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą jo nurodytu adresu 9.2. punkte nurodytomis taisyklėmis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

7.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

7.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu:

   7.5.1. Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną, kai moka pavedimu.

   7.5.2. Pirkėjas nesumoka nustatyto dydžio avanso per 1 (vieną) darbo dieną, kai moka grynaisiais pinigais.

   7.5.3. Perkant išsimokėtinai būtina vadovautis banko nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka.

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje LEOJAR.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

8.2. Apmokėjimas už prekes vykdomas iš anksto, pavedimu į Pardavėjo sąskaitą. Pirkėjas pervesti pinigus gali iš bet kurio banko skyriaus arba pasinaudodamas savo banko paslaugų teikimo internetu sistema privatiems ar verslo klientams. Atliekant mokėjimą būtina nurodyti užsakymo identifikacijos numerį, vardą ir pavardę bei mokėjimo paskirtį.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 1 (vieną) darbo dieną. Tik gavus apmokėjimą už prekes, arba, pasirenkant apmokėjimą grynaisiais pinigais, gavus nustatyto dydžio avansą, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes viename iš Pardavėjo parduotuvės sandėlio.

9.2. Prekių pristatymas pirkėjui:

   9.2.1. Baldai pristatomi tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis mikroautobusas.

   9.2.2. Prekės nėra užnešamos.

   9.2.3. Prekės gali būti užnešamos esant galimybei už papildomą mokestį. (Kaina nuo 29 eur.)

   9.2.4. Baldai pristatomi nesurinkti, dėžėse, bet prie baldų yra pridedama surinkimo instrukcija, furnitūra.

   9.2.5. Baldai gali būti pristatomi ir surinkti už papildomą mokestį.

   9.2.6. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

   9.2.7. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu susisiekus internetinės parduotuvės LEOJAR.lt konsultantui ir suderinus su Pirkėju pristatymo laiką nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje išskyrus Kuršių Neriją. Minimalus užsakomų prekių krepšelis 99 eurų.(Krepšelio suma mažesne nei 99 eurų taikomas pristatymo mokestis 16 eurų. Be užnešimo paslaugos.)

   9.2.8. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  9.2.9. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

  9.2.10.Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinė kaina pateikiama pristatymo momentu jeigu kitaip nebuvo sutarta.

  9.2.11.Transporto įmonė įsipareigoja iškrauti prekes iš automobilio ir užnešti į paruoštą vietą (būtinas tvirtas pagrindas, patogus privažiavimas, vieta neapkrauta kitais daiktais ir pan.). Nesudarius tokių sąlygų, vežėjas prekes gali gražinti į savo sandėlį. Tokiu atveju reikės iš naujo derinti papildomą užsakymo pristatymo laiką ir sąlygas.

9.3. Nemokamas prekių atsiėmimas viename iš Pardavėjo parduotuvės sandėlių.

9.4. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

9.5. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti Pardavėjo patvirtintą ir el. paštu atsiųstą užsakymo lapą.

9.6. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui išlanksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.7. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

9.8. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti PVM sąskaitoje faktūroje arba važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius PVM sąskaitoje faktūroje arba važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas.

9.9. Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu.

9.11. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos LEOJAR.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Parduodamų prekių bendrosios naudojimosi taisyklės nurodomos puslapyje: „Baldų naudojimas ir priežiūra“.

10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.4. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.

10.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

10.6. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.

10.7. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 15-60 darbo dienas.

10.8. Prekių garantinis aptarnavimas Kuršių nerijoje gali užtrukti ilgesnį laiką nei nurodytas. Apie prekių garantinį terminą Kuršių nerijoje Pardavėjas Pirkėją informuoja atskirai kiekvienu atveju.

10.9. Gamintojo garantija negalioja natūraliai susidėvinčioms prekių dalims ir baldiniam audiniui.

10.10. Jei pirkėjas išpakavęs prekę (prekės dalį) aptinka gamybos defektą, jis apie tai praneša pardavėjui. Iki defektuotas prekes įvertins pardavėjo atstovas, šios prekės (prekės dalys  turi būti išsaugotos su pakuote ir neturi būti surinktos. Pardavėjui būtina pateikti defektuotos prekės, taip pat pakuotės (etiketės) nuotraukas. Jei apie prekės defektus pranešama jau surinkus baldus, šie defektai bus traktuojami, kaip atsiradę rinkimo metų, už kuriuos pardavėjas neatsako.

10.11. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus ištaisysime, sukomplektuosime arba pakeisime kokybiškais savo sąskaita. Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome pranešti UAB ,,LEOJAR“ baldai kontaktais. Apie sprendimą nedelsiant informuosime Jus Jūsų nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 

10.12. PVM sąskaitos-faktūros kvitas yra laikomas prekės garantiniu talonu. Taisymo metu įmonės darbuotojas pateikia pirkėjui garantinį taloną kur yra nurodyti atsiradę bei pašalinti trūkumai. Tai patvirtina atliktą garantinį aptarnavimą.

10.13 pirkėjas pasirašydamas sutartį arba PVM sąskaitos-faktūros kvitą savo parašų patvirtina, kad su korpusinių ir minkštų baldų garantijos sąlygomis nuo 1 iki 17 punkto  yra susipažinęs (usi) asmeniškai, jas perskaitė, suprato ir sutinka su jomis.  Korpusinių baldų garantija ; Minkštų baldų garantija

11.   Garantijos suteikimo sąlygos

11.1.  Garantija galioja visoms daiktų sudurtinėms dalims ir jų komplektuojančioms detalėms, išskyrus korpusinių baldų apšvietimo lemputėms ir transformatoriams. Natūralaus medžio, natūralios odos, bei kitų medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumai, natūralaus medžio ar natūralios odos bei kitų paviršių pokyčiai nelaikomi prekės kokybės trūkumu. Natūralūs audinio arba odos dėvėjimosi pakitimai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

11.2.  Prekės kokybės garantija nėra taikoma, jei pirkėjas ar asmenys, kuriems pirkėjas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, surinkimo, laikymo, naudojimo, sandėliavimo, priežiūros ir eksploatacijos taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu aptarti prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems pirkėjas pardavė prekes, veiksmų.

 11.3.  Garantinio laikotarpio metu nustatytus prekės kokybės trūkumus (brokus) pardavėjas ištaiso arba pakeičia savo sąskaita per nustatytą laikotarpį nebent yra su klientu sutariama kitaip:

  • minkšti baldai (pagaminti Lietuvoje) – per 30 darbo dienų;
  • minkšti baldai (pagaminti kitose šalyse) – per 60 darbo dienų;
  • korpusiniai baldai (pagaminti Lietuvoje) – per 30 darbo dienų;
  • korpusiniai baldai (pagaminti kitose šalyse) – per 60 darbo dienų;

12. Prekių grąžinimas

12.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis.

12.2. Jei Pirkėjas atsisako prekės(ių) pirkimo-pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 4.2. p., prekės grąžinamos per 15 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą.

12.3. Už grąžinamas prekes pinigai pervedami į Pirkėjo nurodytą sąskaitą pavedimu. Už apmokėtas paslaugas pinigai negrąžinami.

12.4. Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiami ir priimami iš pirkėjo per 14 d. terminą nuo prekių pristatymo dienos. Prekė(ės) grąžinama Pirkėjo sąskaita.

12.5. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

12.6. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

12.7. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso normomis. Sutarčių, kurių negalima atsisakyti sąrašas pateiktas CK 6.22810 str.2d.

12.8. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats darbo dienomis nuo 08:00 iki 16:00 valandos Vilniuje,  Pardavėjo sandėlių, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo tarpu kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracios formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei "LEOJAR.lt" teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13.6. Pardavėjas neatsako už patirtą žalą ir nuostolius, kurie kilo dėl Pardavėjo parduotų baldų ir kitų prekių.

13.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13.8. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

14. Informacijos siuntimas

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

15.4. Neteisminis ginčų sprendimas

        Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

        Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.


Sekite mus Facebook'e